Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru ceresc Atotputernic, Preamărite Doamne, învrednicește-ne să-Ți înălțăm cu mari mulțumiri ruga noastră fierbinte venită din inima întregului popor român care cade cu neputință și nevrednicie în fața Ta, cerându-Ți îndurare, cerându-Ți milă și iertare, cu umilință și supușenie…
Doamne Sfinte, mai înainte de toate, noi Te binecuvântăm și-Ți cerem mărețele Tale binecuvântări. Avem nevoie de Tine, Doamne, avem nevoie de aceste binecuvântări sfinte în fiecare clipă, avem nevoie de iertarea și milostivenia Ta, fiindcă mulți ne-am îndepărtat de Tine iar urmările nu au întârziat să apară, pedepsele și suferințele noastre înmulțindu-se… De aceea, ajută-ne, Doamne, să ajungem grabnic la cunoașterea Adevărului, dă-ne putere să luptăm pentru obținerea neprihănirii, să devenim mai buni, mai blânzi, mai supuși Ție și mai drepți. Curățește-ne și ajută-ne să fim cu Tine mereu și să-Ți propovăduim Cuvântul, căci numai așa putem deveni din nou glorioși și învingători !
Îți mulțumim pentru că, prin Neprihănita Fecioară Maria, ne-ai trimis pe Fiul Tău Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, pregătindu-ne, prin jertfa Lui, calea cea luminoasă ca să ajungem la Tine. Îți mulțumim că vrei să faci din noi poporul Tău, copiii Tăi, propovăduitorii Cuvântului Tău ! Și-Ți mai mulțumim că ai trimis aici pe Duhul Sfânt care se bucură și suferă pentru noi !
Doamne, Stăpân al galaxiilor din univers, al Sistemului Solar, al frumoasei Terra, toate create de Tine, noi îți mulțumim că ni L-ai trimis pe Iisus ca mijlocitor între Tine și noi ! De aceea, din mijlocul României și de pretutindeni unde sunt răspândiți românii, noi ne înălțăm inimile cu mare încredere și mari speranțe aducându-Ți din nou nesfârșite laude și adânci mulțumiri !
În Numele Mântuitorului nostru, Te rugăm să ne scalzi în sfințenia harului Tău, turnând acest har peste noi, peste toate plaiurile mioritice ale frumoasei Tale Românii…
Binecuvântarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt să fie cu noi cu toți, cu iubita noastră Românie pe care pe veci și cu mare dragoste Ți-o închinăm Ție ! Aliluia!
Glorie, glorie, glorie! Eternă glorie !
Amin ! Amin ! Amin !

Prof. Cristian Petru Balan ( SUA)
Râșnov, România, 28 iunie 2008

Comentează - cont Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *