VINEREA PATIMILOR

În această zi, se pomenesc sfintele şi mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos pe care le-a primit de bunãvoie pentru noi. Se mai face încã pomenire de mãrturisirea mântuitoare fãcutã de tâlharul recunoscãtor care a fost împreunã cu El. Biserica numeşte Patimile Domnului: sfinte – pentru cã Cel ce le-a rãbdat este Sfântul Sfinţilor, sfinţenia însăşi; mântuitoare – pentru cã ele sunt preţul cu care Domnul a rãscumpãrat neamul omenesc din robia pãcatului; înfricoşătoare – pentru cã nu poate fi ceva mai înfricoşător decât ocara pe care Fãcãtorul a rãbdat-o de la fãptura Sa.

În aceastã zi nu se săvârşeşte Liturghia pentru cã însuşi Mielul lui Dumnezeu este jertfit acum; este vreme de post total, pentru cã Mirele s-a luat de la noi. (Matei 9, 15). Se fac numai ceasurile împărăteşti care ne pun înainte nemãrginita smerenie a Domnului, Crucea cea dãtãtoare de viaţă şi credinţa tâlharului.

Seara săvârşim Denia Prohodului Domnului, care este ultima treaptã a tânguirii pentru Hristos, înainte de Învierea Sa. Se înconjoarã de trei ori biserica cu Sfântul Epitaf – semn al celor trei zile petrecute în mormânt.

„În mormânt, Viaţa, pus ai fost, Hristoase, şi s-au spãimântat oştirile îngereşti, smerirea Ta cea multã preamãrind”. (Starea întâi – Prohodul Domnului)

Doina „ÎNVINEREA PAȘTELUI” am scris-o cu lacrimi în ochi: Maica Precistra, cea mai iubită MAMĂ de pe pământ a suferit… cuă nu găsesc cuvinte de-a reda calvarul prin care a trecut, fiind martoră la răstignirea Fiului lui Dumnezeu, Domnul IISUS CRISTOS.

Marin Voican-Ghioroiu

Versurile și muzica: Marin Voican-Ghioroiu
Interpretează: soprana Rodica Anghelescu
Orchestra de Folclor Radio
Dirijor: Adrian Grigoraș

Comentează - cont Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *