„HRISTOS A ÎNVIAT!” – Mesaj Pascal din partea scriitorului Gheorghe A. Stroia – Adjud

S-a pogorât Lumina din Înalt, să ne facă să înțelegem că viața ar trebui trăită doar în Lumină, împrumutând din scânteierea Cerului: Dreptatea, Adevărul, Jertfa, Milostenia, Dragostea de aproapele, Mila, Îndurarea, IERTAREA. S-a pogorât Lumina din Înalt ca să curețe firea noastră umbrită de păcate, răutăți, invidie, neadevăr, nedreptate, încrâncenare.

Am oprit gurii mâncarea cu nesațiu, dar, i-am oprit oare vorbirea fără sațiu, cuvintele fără de esență, i-am oprit zavistia și i-am potolit mânierea? Am oprit inimii ura și nedragostea față de tot și de toate, am oprit ochilor privirile pline de săgeți preaînveninate?

Am mers la biserică să mărturisim, să ne lepădăm de păcate, spălându-le în sângele Mielului, dar am lăsat acolo neîndurarea, cei 30 de arginți, chinul, neiubirea de părinți, frați, copii, am plecat mai buni, mai iertători?

În aceste zile sfinte, Lumina ne atinge cu săgeți de foc, în Speranța că vom accepta să ardem în noi tot ce este rău, dar fără nicio silire, fără nicio obligare, ci de bunăvoie. Să primim Lumina, să facem din ea crezul nostru de viață și gând, să acceptăm că fără Jertfa cea atoatecurățitoare nu vom putea exista în viața cea fără de sfârșit.

Ne închinăm și Te mărturisim, Doamne, cu toată ființa noastră vremelnică, primește-ne, Te rugăm, la sfânta ta Cină! Primim sângele Tău, Doamne, sfințenia Euharistiei celei fără de moarte, vino, Doamne, în casele și în sufletele noastre, să ne fii Tată, Frate, Prieten, Povățuitor! Te vrem pe Tine, Doamne, în viețile noastre, să ne dăruiești viață cu fiecare răsărit de soare! Te adorăm, Doamne, pentru Mila ta cea fără de margini, prin care noi, muritorii, deschidem ochii în zori, cu încredere!

Ne bucurăm, Doamne, sub Lumina Învierii Tale din cea dintâi zi a săptămânii, căci ai venit nu ca să dărâmi legea, ci ca să o împlinești! Primește-ne, Doamne, în casa îngereștilor Tale cântări, cu inima, cugetul și sufletul spălat de imaculata ta Jertfă! Îți mulțumim, Doamne, pentru toate pe care le-ai făcut și le vei mai face pentru noi, robii Tăi!

VĂ DORIM UN PAȘTE FERICIT, SĂNĂTOS ȘI LUMINOS!

Gheorghe & Maricica STROIA, alături de fiii lor George Nicolae și Codruț Marian

Nu-i singur Iuda vinovat
Autor: Costache Ioanid | Album: Taine |
Nu-i singur Iuda vinovat
de sângele ce se dădu.
Nici marii preoţi, nici Pilat,
ci lumea-ntreagă, prin păcat!
Şi eu, şi tu…

Nu drumul greu spre Golgota,
nici biciul, când Isus căzu.
Şi dacă crucea grea era,
povara noastră şi mai grea!
Şi eu, şi tu…

Nu patru cuie L-au pătruns,
când El pe cruce se-aşternu.
Ci noi, cu sufletul ascuns,
cu mii de patimi L-am străpuns!
Şi eu, şi tu…

Nu doar bătrânii cărturari,
nu doar mai marii preoţi, nu!
Şi noi am râs, cu ochii murdari,
şi noi suntem cei doi tâlhari!
Şi eu, şi tu…

Şi nu ostaşilor prin sorţi
cămaşa albă Şi-o dădu.
Ci tuturor! Dar tu n-o porţi!
Şi, fără ea, toţi suntem morţi!
Şi eu, şi tu…

Nu doar în stânci, sub lilieci,
nu doar sub lespede zăcu.
Ci L-am ascuns ca pentru veci
sub piatra unor forme reci,
Şi eu, şi tu…

Şi-acum Isus cel condamnat
azi El te-ntreabă :”Da sau nu ?
Eşti tu sau nu eşti vinovat?”
Eu am spus da! Şi-am fost iertat.
Eu am spus da.
Dar tu ? Dar tu?…
~ God bless you ~

Dispreţuit era şi cel din urmă dintre oameni; om al durerilor şi cunoscător al suferinţei, unul înaintea căruia să-ţi acoperi faţa; dispreţuit şi nebăgat în seamă.

Dar El a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovărat. Şi noi Îl socoteam pedepsit, bătut şi chinuit de Dumnezeu,

Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat.

Comentează - cont Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Emisiuni Radio

19 aprilie 2019