Cugetări despre modestie

Cugetări despre răbdare

– „Nu trebuie, pe cât poți, să te lași ispitit să vorbești despre tine. ” (G. Carducci )

„Modestia…, atunci când se împletește cu adevărata vrednicie, face cinste celui ce o are; iar dacă ea prin sine tace, faptele vrednice de laudă vorbesc cu prisosință și sunt cu mult mai prețuite decât dacă sunt însoțite de îngâmfare și cutezanță. (B.Castiglione)

„Laudele să le meriți, dar să renunți la ele.” (Fr. Fenelon)

– „Multe bunuri are omul, dar virtutea cea mai mare e să nu se țină mândru cu virtuțile ce are.” (C. Coșbuc)

– „Nimănui nu-i place să se supună, toți voim să poruncim.” (A. Munthe )

„E înțelept să te mulțumești cu ceva ce se poate.” (M. Sadoveanu )

„Nimeni nu este mai puternic ca acești doi luptători, răbdarea și timpul.” (Tolstoi)

„O, cât sunt de săraci, cei ce n-au răbdare.” (Schakespeare )

– „Omul care nu poate sta liniștit până ce vine vremea de-a vorbi și de-a lucra, nu este om adevărat.” (Caryle)

„Pentru ca omul să facă bine un lucru trebuie mai întâi de toate să aibă multă răbdare.” (Al. Odobescu)

„Nerăbdarea este o mare piedică pentru izbândă.”(Napoleon I)

„Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta.” (Ap. Ioan (Apoc. 2:2))

Cugetări depsre libertate

Cugetări despre prietenie

– „Adevărul vă va face slobozi.” (Ap. Ioan cap. 8 :32)

-„Dacă Fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi”. (Ap. Ioan cap. 8:36

-„Voința noastră este peretele de aramă dintre noi și Dumnezeu.” (Ava Pimen)

-„Cel bun, chiar dacă servește, e liber, iar cel rău, chiar dacă împărățește, este rob și, pe deasupra, e un rob care nu are numai un stăpân, ci atâția stăpâni câte vicii are.” (Augustin)

-„Cum oare ne-am făcut robi oamenilor? Fiindcă mai întâi ne-am făcut robi pântecelui, robi ai zgârceniei, ai lăcomiei, ai slavei deșarte. Ne-am trădat libertatea pe care ne-a dăruit-o nouă Hristos.” ( Ioan Gură de Aur)

-„Acela este liber care are libertatea desăvârșită asupra patimilor și acela este rob care cade sub stăpânirea patimilor dobitocești.” ( Ioan Gură de Aur)

„A avea un prieten este mai vital decât a avea un înger.” „Nichita Stănescu”

„Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate.” (Proverbe 17:17)

Un prieten obișnuit caută să vorbească cu tine despre problemele tale

Un prieten neobișnuit te ajută să-ți rezolvi problemele

Succesul înseamnă să fii capabil să...

  • înduri o nedreptate fără să te răzbuni
  • te șii de un lucru până îl termini
  • accepți criticile
Comentează - cont Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Poezii de Otilia Rour

24 februarie 2020

Accente

15 martie 2020