Cugetări despre modestie

Cugetări despre răbdare

 – „Nu trebuie, pe cât poți, să te lași ispitit să vorbești despre tine. ” (G. Carducci )

 – „Modestia…, atunci când se împletește cu adevărata vrednicie, face cinste celui ce o are; iar dacă ea prin sine tace, faptele vrednice de laudă vorbesc cu prisosință și sunt cu mult mai prețuite decât dacă sunt însoțite de îngâmfare și cutezanță. (B.Castiglione)

 – „Laudele să le meriți, dar să renunți la ele.” (Fr. Fenelon)

– „Multe bunuri are omul, dar virtutea cea mai mare e să nu se țină mândru cu virtuțile ce are.” (C. Coșbuc)

– „Nimănui nu-i place să se supună, toți voim să poruncim.” (A. Munthe )

 – „E înțelept să te mulțumești cu ceva ce se poate.” (M. Sadoveanu )

„Nimeni nu este mai puternic ca acești doi luptători, răbdarea și timpul.” (Tolstoi)

„O, cât sunt de săraci, cei ce n-au răbdare.” (Schakespeare )

– „Omul care nu poate sta liniștit până ce vine vremea de-a vorbi și de-a lucra, nu este om adevărat.” (Caryle)

„Pentru ca omul să facă bine un lucru trebuie mai întâi de toate să aibă multă răbdare.” (Al. Odobescu)

„Nerăbdarea este o mare piedică pentru izbândă.”(Napoleon I)

„Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta.” (Ap. Ioan (Apoc. 2:2))

Cugetări depsre libertate

Cugetări despre prietenie

– „Adevărul vă va face slobozi.” (Ap. Ioan cap. 8 :32)

-„Dacă Fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi”. (Ap. Ioan cap. 8:36

-„Voința noastră este peretele de aramă dintre noi și Dumnezeu.” (Ava Pimen)

-„Cel bun, chiar dacă servește, e liber, iar cel rău, chiar dacă împărățește, este rob și, pe deasupra, e un rob care nu are numai un stăpân, ci atâția stăpâni câte vicii are.” (Augustin)

-„Cum oare ne-am făcut robi oamenilor? Fiindcă mai întâi ne-am făcut robi pântecelui, robi ai zgârceniei, ai lăcomiei, ai slavei deșarte. Ne-am trădat libertatea pe care ne-a dăruit-o nouă Hristos.” ( Ioan Gură de Aur)

-„Acela este liber care are libertatea desăvârșită asupra patimilor și acela este rob care cade sub stăpânirea patimilor dobitocești.” ( Ioan Gură de Aur)

„A avea un prieten este mai vital decât a avea un înger.” „Nichita Stănescu”

„Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate.” (Proverbe 17:17)

Un prieten obișnuit caută să vorbească cu tine despre problemele tale

Un prieten neobișnuit te ajută să-ți rezolvi problemele

 

 

Succesul înseamnă să fii capabil să...

  • înduri o nedreptate fără să te răzbuni
  • te șii de un lucru până îl termini
  • accepți criticile
Comentează - cont Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Poezii de Otilia Rour

24 februarie 2020

Accente

15 martie 2020