Colinde de Crăciun – partea I

1. O noapte preasfiinţită

Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul! ( Luca 2:11)
https://youtu.be/q1IX1UBKNIk

Atunci când acest îndrăgit imn a fost scris de către 2 umili slujitori bisericeşti dintr-un sat de munte, aceştia nu şi-au închipuit ce influenţă universală va avea cântecul lor.

Joseph Mohr, preot la Biserica Sf. Nicolae din regiunea Tyrol, undeva în Alpi, şi Frany Gruber, învăţătorul şi organistul bisericii din satul lui, au discutat adesea despre faptul că cel mai frumos cântec de Crăciun n-a fost scris încă. Ocazia s-a ivit atunci când părintele Mohr a aflat despre defecţiunea orgii bisericii. Atunci, el s-a hotărât să scrie propriul lui imn de Crăciun pentru alujba din seara de Ajun.

După ce a scris versurile, le-a dus prietenului său, Franz Grubert, care i-a spus: Prietene Mohr, ai găsit cel mai bun text – Domnul fie lăudat! Foarte curând, Grubert a compus linia melodică potrivită textului. Colinda era gata pentru seara de Ajun atunci când părintele Mohr au cântat-o celorlalţi credincioşi în acompaniment de chitară.

Auditoriul a fost impresionat. După ce au reparat orga, cei doi s-au hotărât să multiplice această colindă şi s-o răspândească în regiunea Tyrolului.

Astăzi colinda O noapte Presfiinţită se cântă în aproape toate limbile şi este una dintre cele mai îndrăgite. Vă prezint această colindă şi în limba germană ( JLG)

2. Departe-ntr-o iesle

Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu mai era loc pentru ei ( Luca 2:7)

https://youtu.be/_wSTeweRFQs

Se pare că nici un cântec de Crăciun nu este mai îndrăgit ca şi Departe-ntr-o iesle. Exprimân în cuvinte simple dragostea pentru Domnul Isus şi încrederea în credincioşia şi purtarea Sa de grijă, colinda se adresează tinerilor şi vârstnicilor deopotrivă. Fiind de obicei printre primele colinde învăţaţe în copilărie, mesajul şi melodia ei plăcută persistă în memoria noastră afectivă o viaţă întreagă.

Pentru o perioadă, colinda a purtat titlul Cântecul de leagăn a lui Luther . Se presupune că a fost compusă de Martin Luther pentru copii săi şi apoi răspândită de mamele din Germania. Primele două strofe au apărut în Cartea copiilor mici, publicată în Filadelfia în 1885. Următoarele versuri au fost scrise de un pastor metodist, John McFarland, la începutul anilor 1900, o strofă adiţională pentru această colindă dorindu-se a fi dedicată programelor cu copiii în biserică.

Este atât de important să ne facem timp pentru a-I ajuta pe copiii noştri să vadă dincolo de strălucirea sărbătorii Crăciunului şi să-i învăţăm adevărata semnificaţie a naşterii Lui Hristos. Cea mai captivantă povestire cunoscută vreodată de oameni îşi are începuturile în Betleem, la Crăciun.

3. Cântaţi toţi de bucurie – Joy To The World

Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul… ( Luca 2:10 )

Fiind unul dintre cele mai pline de bucurie imnuri de Crăciun, colinda Cântaţi toţi de bucurie omite toate referinţele la păstori, magi şi corurile de îngeri. În schimb, accentuează acea bucurie extatică, plină de reverenţă pe care naşterea lui Hristos a adus-o omenirii. Secole de-a rândul, inimile oamenilor au tânjit după Dumnezeul adevărat care să se reveleze pe Sine într-un mod personal. În sfârşit, acest lucru s-a întâmplat atunci când Cuvântul s-a facut trup şi a locuit printre noi. Întreaga perioadă a Sărbătorii Naşterii ar trebuie umplută de o bucurie solemnă în timp ce contemplăm iarăşi marele dar divin care a fost oferit mijlocul prin care păcătoşii pot trăi veşnic.

Cântaţi toţi de bucurie este o parafrazare a ultimei părţi din Ps.98 v.4-9.
Deşi la origine a fost un cântec de bucurie pentru protecţia pe care Domnul o oferă aleşilor săi şi anticiparea timpului când El va fi Dumnezeul întregului pământ, acest psalm a fost scris cu intenţia de a fi o expresia a laudei nou-testamentale. El slăveşte mântuirea începută odată cu Întruparea lui Dumnezeu ca şi Copilul din Betleem destinat să îndepărteze blestemul căderii lui Adam.

Apărută în original cu titlul Venirea lui Mesia şi Împărăţia Sa într-o carte de imnuri din anul 1719, colinda îl avea ca autor pe Isaac Watts. Muzica acestei binecunoscute partituri muzicale se presupune că a fost adaptată de către Lowell Mason, compozitor american de muzică bisericească, după unele linii melodice folosite în părţi ale oratoriului Mesia de George Frederick Handel, preyentat public pentru prima dată în 1742.

Acest măreţ imn de Crăciun s-a născut prin combinarea talentelor a 3 autori: un geniu literar englez al sec. al 18-lea, un gigant al muzicii născut în Germania aceleiaşi perioade şi un dirijor de cor american din sec. al 19-lea.

https://youtu.be/tN39vzaImEI

4. Auzi corul îngeresc

Şi tu Betleeme, Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce v-a stăpâni peste Israel şi cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei. ( Mica 5:2 )


 

Cântecele de Crăciun, în forma în care le cunoaştem noi astăzi, au fost înterzise de către parlamentul puritan engley în 1627, deoarece erau considerate parte componentă ale ritualurilor păgâne ce însoţeau celebrarea Crăciunului în acea perioadă.

Rezultatul a fost o lipsă a colindelor în secolul al 17-lea şi la începutul secolului al 18-lea. Auzi corul îngeresc prezintă cu claritate doctrina biblică într-un limbaj poetic. Prima strofă descrie cântecul îngerilor din împrejurimile Betleemului, invitându-ne să ne alăturăm lor şi să-L laudam pe Hristos. Următoarele strofe prezintă adevărurile biblice ale naşterii din fecioară, dumnezeirii lui Hristos, nemuririi sufletului, naşterii din nou, precum şi o rugăciune pentru puterea transformatoare a lui Hristos în vieţile noastre.

De mai bine de 200 de ani încoace, credincioşii sunt luminaţi şi binecuvântaţi de stilul original în care Charles Wesley a repovestit adevărurile despre Naşterea Mântuitorului nostru.

5. Astăzi vin să-mi plec genunchi


 

Repertoriul muzical românesc al sărbătorii Naşteri Mântuitorului include piese muzicale pline de sensibilitate, cum e cazul consacratului colind Astăzi vin să-mi plec genunchi , un colind născut îninimile a 2 români.
Binecunoscutul compozitor Nicolae Moldoveanu a fost cel care a surprins cel mai bine mesajul versurilor lui Simion Cure şi a compus melodia uneia dintre cele mai apreciate colinde româneşti.

Era în toamna anului 1967, toamna târziu, cred că prin noiembrie, povesteşte domnul Moldoveanu. Împreună cu alţi credincioşi eram în casa unei familii sfinte, familia Pintea. Atunci mi-a dat fratele Simion Cure acest text şi m-a rugat să-I compun o melodie.

Astăzi vin să-mi plec genunchi exprimă atitudinea sufletului unui om care a înţeles mesajul Întrupării, dar şi al întregii vieti a lui Cristos, ce a culminat în jertfa supremă de pe Calvar, pentru păcatele fiecăruia dintre noi: o atitudine de smerenie, de acceptare a harului sfânt, de mulţumire pentru jertfa Sa.

6. Ce nume minunat

Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. ( Isaia 9:6 )

Cu 700 de ani înainte de Naşterea Lui, profetul Isaia ne-a spus despre cel care va fi speranţa omenirii, despre aştaptatul Mesia care va instaura o împărăţie veşnică bazată pe dreptate şi sfinţenie. Isaia ne spune despre cel care va fi Dumnezeu-om: un copil – umanitate Sa şi un fiu – dumnezeirea Sa. Toate aceste nume vorbesc despre caracterul şi lucrarea Mântuitorului:
• Minunat: El va face lucruri minunate pentru omenire.
• Sfetnic: El ne va fi călăuză în viaţă şi apărătorul nostru în faţa tronului ceresc
• Dumnezeu tare: El va fi Dumnezeu în faţa căruia fiecare genunchi se va pleca.
• Părintele veşniciilor: El va fi Dumnezeul eternităţii.
• Domn al păcii: El va fi cel care va aduce bună înţelegere între naţiunile pământului.

Audrey Mieir, autoarea acestui imn, a scris cântecul Ce nume minunat în 1859. Ea povesteşte că a fost inspirată în scrierea acestui cântec după ce a asistat la programul de Crăciun din Biserica Union Church din Duarte, california. După ce a văzut procesiunea îngerilor, păstorilor, a Mariei şi a lui Iosif, apoi a auzit cântecul de leagăn al Pruncului, după ce pastorul a exclamat Numele lui e minunat, Audrey Mieir a căutat în concordanţa din Biblia ei toate numele Domnului Isus.şi foarte curând a pus laolaltă acest cântec, ce este cântat în toată lumea.

7. I heard the bells on Christmas day

El va fi pacea noastră. ( Mica 5:5 )

 

Sărăcia cruntă produsă de Războiul civil l-a întristat profund pe îndrăgitul poet american Henry Wadsworth Longfellow. Cu sufletul împovărat el a pus în versuri gândurile sale şi a creat colinda I heard the bells on Christmas day. Fiind cel mai influent poet american din vremea sa, Longfellow a încurajat şi reînnoit credinţa multor conaţionali ai săi care i-au citit poeziile. Deşi era unitarian, el a crezut cu tărie în bunătate lui Dumnezeu şi în purtarea de faţă de poporul său.

Colinda I heard the bells on Christmas day a fost scrisă în 1864 pentru şcoala duminicală a bisericii unitariene a ucenicilor din Boston, Massachusetts. În original avea 7 strofe şi se intitula Clopote de Crăciun. Versurile care astăzi lipsesc conţinea referinţe la războiul civil. Semnificaţia celor 5 strofe rămase în prezent este aceasta: Dumnezeu este încă în control, la vremea Sa El va face ca dreptatea să trimfe şi va aduce odată în plus pace şi bună-nvoire.

Resurse preluate cu acordul Radio Vocea Evangheliei Sibiu.

index

Alexandru Groza

fratii-groza

Alexandru Groza împreună cu Elisabeta şi Toma ( fraţii artistului)

Originar din Bihor, cântăreţ de muzică uşoară, a continuat studiile muzicale: canto, pian şi compoziţie. În anul 1974 a fost selecţionat pentru concursul „Steaua Fără Nume”, unde a câştigat şi a reuşit să ajungă laureat al Televiziunii Române. A participat la mai multe concerte de muzică uşoară, programe de televiziune, concursuri în ţară şi în străinătate. În anul 1975 după căsătorie s-a stabilit Copenhaga, Danemarca,
„Mi-am continuat specializarea în compoziţie, am fost recunoscut şi am devenit membru în Uniunea Artiştilor din Ţările Scandinave. Succesul meu muzical a continuat, am avut contracte cu studiourile muzicale din Danemarca şi Ţările Scandinave. Eram în culmea succesului, dar nu aveam fericirea pe care am cunoscut-o în casa părintească.” ( Alexandru Groza).Astfel s-a hotărât să se întoarcă în ţară împreună cu copilul şi soţia sa.

După întoarcerea din ţară, Alexandru Groza împreună cu fratele său Toma şi sora sa Elisabeta, sub talpa comuniştilor, a reuşit să compună, să orchestreze, să scrie texte pentru 120 de melodii cuprinse în douăsprezece volume pe casete, cu tematică creştină.