COLIND

LA IESLEA TA

Părinte-al îndurării mele,
La ieslea Fiului iubit,
M-ajută să mă spăl de rele
Şi să mă-nchin cu duh smerit.

În faţa mea, drumuri prea multe,
M-au rătăcit în urma lor
Şi cărărui negre şi slute
Mi-au fost un ţel înşelător.

Adeseori pe drumul vieţii
Să-mpart iubire n-am ştiut
Şi nici cu spiritul dreptăţii
Să merg alături, nu am vrut.

De-a Ta iubire minunată,
În multe rânduri am uitat.
Acum Te rog, mă iartă, Tată
Şi curăţă-mă de păcat.

La ieslea Ta cu umilinţă,
O, Prunc venit din Înălţimi,
Îmi plec genunchii în căinţă
Să mă ridici din adâncimi.

Prin Fiul Sfânt venit în lume
Tu te-ai lăsat descoperit,
Să-Ţi chemi copii Tăi pe nume,
Pe Fiu-Ţi drag, Tu L-ai jertfit.

Iar în această noapte sfântă,
Când îngerii din cer vestesc,
Întreaga omenire-Ţi cântă,
Căci s-a născut Fiul Ceresc.

Veniţi să ridicăm altare
Şi inima în dar să-I dăm.
În noaptea aceasta de salvare,
Cu mic şi mare ne-nchinăm.

Autor: L.G. Janik,
decembrie 2013